Bestuur

Het bestuur van het Holtens Mannenkoor:

  • Voorzitter: Theo Teusink
  • Secretaris: Henk Hulsman Tel.0548-366467/06-23392986| boerendans@planet.nl
  • Penningmeester: Aren Faasse
  • Tweede voorzitter/algemeen adjunct: Gerard Damink
  • Public Relations: Gerrit Koene

 

  •  Rabobank: NL84 RABO 0660 1622 10 t.n.v Holtens Mannenkoor.