Menu: Home | Bestuur | Het Koor | Agenda | Nieuws | Cd | Fotos | Gastenboek |

Concert vrijdag 16 november.

Op vrijdag 16 november a.s. geeft het Holtens Mannenkoor weer het jaarlijkse concert. Evenals voorgaande jaren zal dit ook nu weer plaatsvinden in de Kandelaar aan de Stationsstraat. Aanvang is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal. Medewerking a

Meer informatie... »

Het bestuur van het Holtens Mannenkoor

Voorzitter:Theo Teusink
SecretarisHenk Hulsman Tel.0548-366467 | boerendans@planet.nl
Penningmeester:Aren Faasse
Tweede voorzitter/algemeen adjunct:Gerard Damink
Public Relations:Gerrit Koene
  
Bank:Rabobank: NL84 RABO 0660 1622 10 t.n.v. Holtens Mannenkoor