Menu: Home | Bestuur | Het Koor | Agenda | Nieuws | Cd | Fotos | Gastenboek |

Rabo Clubkas Campagne van de Rabobank Noord en West Twente.

Rabo Clubkas Campagne van 19 maart tot 7 april 2019.

Meer informatie... »

Het bestuur van het Holtens Mannenkoor

Voorzitter:Theo Teusink
SecretarisHenk Hulsman Tel.0548-366467 | boerendans@planet.nl
Penningmeester:Aren Faasse
Tweede voorzitter/algemeen adjunct:Gerard Damink
Public Relations:Gerrit Koene
  
Bank:Rabobank: NL84 RABO 0660 1622 10 t.n.v. Holtens Mannenkoor